1.1. Kök Hücre Nedir?

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, farklı organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kıkırdak, karaciğer, sinir ve cilt hücreleri gibi hücrelerin hedefleri bellidir ve bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi hücreler oluştururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farklı olarak belirlenmiş bir fonksiyonları yoktur. Bu yüzden aldıkları sinyale göre farklı hücre tiplerine dönüşebilirler. Farklılaşma özelliklerine göre totipotent, pluripotent ve multipotent olarak, elde edildikleri yerlere göre de embriyonik kök hücre, somatik veya erişkin kök hücresi ve fetüs kök hücresi (germinal kök hücre) olarak ayrılırlar.

Erkeğin spermi ile kadının yumurtası birleştiğinde yani döllenme meydana geldiğinde oluşan hücre (zigot) tek başına tüm organizmayı meydana getirebilecek genetik bilgiye ve güce sahiptir. Bu hücrelere her şeyi yapabilen anlamına gelen totipotent hücre denir.

1.2. Hematopoetik Kök Hücre (HKH )

Kemik iliğinde yer alan hematopoetik kök hücre (HKH)’ler multipotent özellikte olup uygun koşullar ve uyaranlar altında periferik kanda yer alan hücreleri oluştururlar. HKH’lerin bir kısmı öncelikle hücre çoğalmasında rolü olan progenitör ( tek tip hücre oluşturabilen kök hücreler ) hücre tipine dönerler. Daha sonra kanın gereksinimine göre hızla bölünerek hemostazı ( pıhtılaşma ) sağlarlar. Diğer bir grup kök hücre ise daha yavaş bölünme özelliğine sahiptir ( sessiz stem cell-sessiz kök hücre ). Bu hücreler daha sonra kullanılmak üzere rezerv olarak tutulurlar ve hemen hepsi hücre döngüsünün G0 fazındadır ve DNA replikasyon mekanizmasını tamamen kapatırlar. Bu hücreler mutasyona karşı en iyi korunan hücrelerdir ama en yüksek düzeyde kendini yenileme potansiyeline de sahiptirler. Bu hücreler gereksinim durumunda hızlı çoğalma evresine girerler.

Kök hücreler kemik iliğinde uygun bir yuva içinde bulunurlar. HKH ve spesifik mikroçevre arasındaki etkileşim, hücre yenilenmesi ve farklılaşması mekanizmalarında anahtar role sahiptir. Niş içinde yerleşmiş olan kök hücreler çoğalma sinyali almadığı sürece sessiz formdadır. Periferik kanda hücrelerin eksilmesi sessiz konumdaki hücrelere uyarı olarak gelir. Bu uyarılar ile çoğalma sinyali alan HKH öncelikle kendi kendini yeniler (self renewal); bir kısım hücre de gereksinim duyulan hücre tipine farklılaşır. Kök hücrenin kendi benzerini oluşturması kemik iliğinde devamlı bir kök hücre depolanması sağlar. Bütün kök hücreler kendi kendini yenileme ve farklılaşma arasındaki dengeyi korumakla yükümlüdür. Kök hücre sessizliği, kendini yenileme ve hücrenin kaderi ile ilgili adezyon molekülleri ve farklı tip sinyallerin çoğu bilinmektedir. HKH sessizliği, yenilenme ve farklılığı intrensek ve ekstrensek mekanizmalarla düzenlenir. İntrensek mekanizmalar niş bağımsızdır ve HKH’nin genetik/epigenetik durumunu etkiler, kromatin remodelleri (transkripsiyon faktörleri) ile kontrol edilir. Ekstrensek mekanizmalar ise kök hücredeki değişiklikleri kapsar ve niş tarafından kontrol edilir.

HKH için osteoblastik ve vasküler olmak üzere iki farklı niş vardır. Normal ve lösemik kök hücre (LKH) ya osteoblastik ya da vasküler nişte bulunur. Osteoblastik niş (trabeküler kemik kavitesi) HKH’nin uyku döneminin devamı için esastır. Bu durum onları enfeksiyon, iyonize radyasyon, mutasyon ve kemoterapötik ilaçların sitotoksisitesinden korumaktadır. Vasküler niş ise proliferasyon, farklılaşma ve HKH’nin göçünden sorumludur.

Erişkin kök hücre olarak adlandırılan hücreler erişkinde kemik iliği, periferik kan, kalp, böbrek, beyin, deri, göz, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas, akciğer, meme, over, testis, prostat ve dişte tesbit edilmiştir. Erişkin kök hücrelerinin embiryolojik hücrelere göre daha kısıtlı farklılaşma potansiyeleri vardır ve daha sınırlı sayıda progenitör hücre oluşturabilirler. Bazı fizyolojik ve patalojik durumlarda diğer uzak dokulara yayılabilirler. Hematolojik kök hücrelerinin en önemli belirteci CD-34 tür (Flow sitometride monoklonal antikorla boyanarak tespit edilebilir). Hematopoetik organlardan elde edilen hücrelerin hematopeotetik hücrelerden farklı olarak kemik, kıkırdak, nöral hücreler, epitel hücreleri, hepatositler gibi hücreleri oluşturma potansiyelleri vardır. Doka terapi kliniğimizde kök hücrelerin bu özelliklerinden faydalanarak kemik, kas iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavileri uygulamaktayız.

1.3. Kök (Stem Cell) Hücre Nasıl Elde Edilir?

Kök hücre hazırlanması özel ekipman ve eğitim gerektiren bir işlemdir. Hastadan damar yolu ile yaklaşık 50-80 cc kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan tüpleri özel işlemlerden geçirilir. İşlem tamamlandıktan sonra hazırlanan CGF/CD-34 (Stem Cell) solüsyonu uygulanmak istenen bölgeye ve ayrıca bir miktarda damar yoluyla hastaya uygulanır.

1.4. Otolog Kök Hücre Tedavilerinin Başlıca Kullanım Alanları

 • Eklem kıkırdak bozukluklarında,
 • Artritler ve kireçlenmelerde,
 • Omurga ve intervertebral disk rejenerasyonlarında,
 • Tendon ve bağ problemlerinde,
 • Kaynama gecikmesi olan kırıklarda,
 • Kalp krizi ve felçlerde,
 • Romatizmal dejeneratif hastalıklarda,
 • Diyabetik yaralarda,
 • Enfekte yaraların tedavisinde,
 • Akut yaralanmalarda,
 • Güç iyileşen yaralarda,
 • Dekubit ülserlerinde,
 • Çene eklemi destruksiyonunda,
 • TME disfonksiyonlarında,
 • Atlas Axis ve Densin artrozunda,
 • Varisler ve spider anjiomlarda,
 • Implant stabilizasyonunda,
 • Kemik defektlerinde,
 • Trigeminal nevraljide,
 • Herpes Zoster'da,
 • Polinöropatilerde,
 • Prostat hiperplazi ve Malignomlarında,
 • Tamamlayıcı kanser tedavilerinde,
 • Multiple myelomada,
 • Anti-aging uygulamalarında,
 • Proloterapi uygulamalarında,
 • Pelvik yetmezliklerde,
 • Medikal estetik ve güzellik amaçlı kullanımlarda,
 • Kırışıkların düzeltilmesind,
 • Saç problemlerinde,
 • Dudak şekillendirilmesinde,
 • Yara izlerinin giderilmesinde ve yeni oluşmuş yaraların bakımında
 • Keloid tedavisinde,
 • Akne tedavisinde,
 • Yüz germede,
 • Yanık tedavisinde.