Kalite Politikası


Natural Clinic Trabzon, hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları’na (SKS) doğrultusunda hizmet verir.

Kalite Politikası

 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek,
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
 • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların katılımını desteklemek,
 • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak.

Çevre Politikası

Natural Clinic Trabzon misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğunun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirmektedir.
 • Öncelikli hedef olarak faaliyet sonucu oluşan atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için kuruma özgü bir atık yönetim planı oluşturmaktadır.
 • Bu plan doğrultusunda atıkları minimize etmeye çalışıp geri kazanılabilenleri de ayırmaktadır.
 • Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeleri için ilgili kurumlara teslim etmektedir.
 • Çevre sorumluluğunu tüm grupta oluşturmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirmekte ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutmaktadir.