Mucize Mineral Bor

Mucize Mineral Bor

Yayın Tarihi: 19-02-2021

Son zamanlarda kaynaklardan da inceleyebileceğiniz üzere BOR mineralinin faydalı etkileri keşfedilmekte ve kullanım alanları artmakta. Ben de Ülkemizde Kayseri’de üretilen Tarım Bakanlığı onaylı takviye gıda statüsündeki faydalı minerali aşağıdaki bilimsel çalışmalar ışığında 4 aydır yaklaşık 300 kişide kullandım. Bor solüsyonu kullandığım kişilerde şu ana kadar kimse Covid enfeksiyonu olmadı. Covid pozitif ve ağır şikayetleri olan 15 civarında hastaya da Bor solüsyonu kullandığımda hastaların şikayetlerinin hızla geçtiğini ve iyileştiğini gözlemledim. Bu nedenle bu mineralin daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Şu günlerde devletimizin bazı resmî kurumlarının da Bor minerali ile ilgili çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde bu mucize mineralin sağlık alanında çok daha fazla hastanın şifasına vesile olduğunu duymaya başlayacağız. Ayrıca Dünya rezervinin yüzde 70’inden fazlası ülkemizde olan bu mucize minerali tam kapasite ile işleyip dünyaya Bor ihracatımızı artıracağımızı temenni ederim.

Dünya rezervinin yüzde 72’sinin ülkemizde olduğu ve birçok farklı sektörde kullanılan bor madeninin aslında sağlık alanında da çok ciddi kullanımı mevcut. Bor minerali 1808 yılında Hampry Davy ve Gay-Lusac tarafından keşfedilmiştir. Ama maalesef Bor madeninin sağlık alanında kullanımı çok kısıtlı. Tabi ki bu kısıtlı kullanım Bor minerali hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu yazımda Bor madeni ve sağlık alanında kullanımı ile ilgili bilgiler sunmak istiyorum.

BOR NEDİR?

Bor periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan atom ağırlığı 5, erime noktası 2300℃ olan ve metal ile ametal arası, yarı iletken bir moleküldür. Doğada 2000’den fazla Bor çeşidi bulunmakla beraber, oksijene yoğun ilgisinden dolayı doğada diğer elementlerin oksijenle birleşiği şeklinde bulunur. Bor hem insanlar hem de bitkiler için esansiyel bir elementtir, yani vücutta üretilemeyip dışardan alınması gereken bir elementtir. Bazı bitkilerde ve suda çok az miktarda bulunur. Bitkiler tarafından topraktan alınır, gıdalar ve su yoluyla insanlara aktarılır.

BORUN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Borun insan sağlığı üzerinde birçok faydalı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Borun en çok bilinen etkisi vücutta kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitaminin emilimini artırmasıdır. Yani ilk bakışta Borun en önemli etkisi kemik ve kas yapısının dayanıklılığını artırmasıdır. Ama kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini vücuttaki her hücrenin işleyişinde rol aldığı için Bor mineralinin insan vücudunda her hücre için gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Yani vücutta Bor eksikliğinde her türlü problem ortaya çıkabilir. Bir diğer deyişle Bor kullanımı hastalarda bir çok sistemle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bilimsel literatür eşliğinde Borun vücuttaki faydalarına göz atacak olursak;

 1. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alır.
 2. Bor vücuttaki Kalsiyum ve Magnezyum düzeyini artırarak kemik erimesinden korur. Bor ayrıca kemik yapım hücrelerini artırıp, kemik yıkım hücrelerini azaltarak kemik erimesinde faydalı olmaktadır. Bor ile yapılan deneysel çalışmalarda Bor verilen hayvanların Bor verilmeyen hayvanlara göre kemiklerinin daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Yine başka bir çalışmada Bor kullanan atletlerin kanında fosfor ve magnezyum düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
 3. Bor Menopoz sonrası bayanlarda östrojenik etkilerle ileri yaşta sık görülen kemik kırılmalarına karşı koruyucudur.
 4. Diz kireçlenmesi olan hastalarda yapılan bir çalışmaya göre Bor verilen hastalarda dizdeki eklem kısıtlılığı ve ağrı gibi şikayetlerin Bor verilmeyen hastalara göre bariz şekilde azaldığı gösterilmiştir.
 5. Bor anti enflamatuar etkili bir mineraldir, yani vücuttaki yangıyı önler. Bor yangı önleyici etkinlik gösterdiği için romatizmal hastalıklarda enflamasyonun önlenmesinde faydalıdır. Eklem iltihabı olan hastalarda yapılan çalışmalarda, klasik tedaviye ek olarak Bor verilen hasta grubunda Bor verilmeyen hastalara göre iltihabi reaksiyon olduğunu gösteren biyolojik belirteçlerde anlamlı azalma olduğu tespit edilmiştir.
 6. Borik asit hücre DNA’sında tamir mekanizmalarını destekleyerek yara iyileşmesinde etkilidir.
 7. Günlük Bor kullanımı hafıza, zihinsel ve bilişsel fonksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır.
 8. Borun bazı kanser türlerinde koruyucu ve tedavi edici rolü olduğu gösterilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda Bor kullanımının erkeklerde prostat kanseri ve bayanlarda rahim ağzı kanseri ve akciğer kanseri gelişimi ile ters orantılı olduğu bulunmuştur.
 9. Ülkemizde yapılan bir çalışmada kolon kanserinde bor oksit kullanımın kanser hücrelerinde büyümeyi engelleyici etkileri gösterilmiştir.
 10. Bor kullanımıyla ilgili farelerde yapılan çalışmalarda, Bor kullanımının farelerde cilt kanserini engellediğine dair veriler elde edilmiştir.
 11. Bor nötron yakalama tedavisi denilen özel bir yöntemde Bor minerali kullanılarak beyin tümörleri, cilt tümörü ve bazı kemik tümörlerinin tedavi edildiği bilinmektedir.
 12. Kanser ilacı kullanan hastalarda kanser ilacının böbrek üzerindeki yıkıcı etkilerinin Bor kullanımı ile azaldığı tespit edilmiştir.
 13. Ülkemizde yapılan bir çalışmada Bor kullanan erkeklerde, kullanmayanlara göre prostat büyümesinin daha az olduğu tespit edilmiştir.
 14. Ülkemizde yapılan çalışmalarda Borun çok düşük konsantrasyonundaki solüsyonlarının bile ortamdaki mantar ve kandidaları öldürdüğü görülmüştür. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlarla Bor solüsyonlarının koronavirüsten korunmak için dezenfektan olarak kullanılabileceği hipotezi ortaya atılmıştır. Ayrıca Borik asitin fosfotidilkolin lipitlerine bağlanarak koronavirüsün akciğer alveollerine tutunmasını önleyebileceği ileri sürülmüştür. Bilimsel literatür incelendiğinde bor içeren bileşiklerin koronavirüs tedavisinde kullanılabilirliğini değerlendiren çalışmalar da devam etmektedir.
 15. Bor yapılan birçok çalışmada kronik kulak akıntısı ve kulak enfeksiyonunun tedavisinde etkili bulunmuştur.
 16. Borik asit bayanlarda kronik (uzun süren) ve tekrarlayan rahim ağzı mantarı ve diğer enfeksiyonlarında enfeksiyonun kontrol altına alınmasında faydalıdır.
 17. Borik asitin cerrahi olmayan diş eti hastalıklarında sonuçlara olumlu katkı sağladığı bulunmuştur.
 18. Göz iltihaplanmalarında sterilizasyon için kullanılır.
 19. Boron boromisin ismiyle birçok zararlı mikroorganizmaya karşılı antibiyotik olarak kullanılmaktadır.
 20. Bor sabun, deterjan ve temizlik ürünlerinde güvenilir bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bazı yayınlarda Bor kullanımının bazı yan etkilerinden de bahsediliyor. Tabi ki her üründe olduğu gibi bu mineralin de yanlış kullanımında birtakım sorunlar ortaya çıkması ihtimali var, o nedenle ben kaliteli bir Bor preparatı ve doktor gözetiminde kullanımını öneriyorum.

Şifanız daim olsun.

Dr. İlhan Günaydın | Natural Clinic Trabzon


KAYNAKLAR

Albuz Ö, Dülger D, Tunali BÇ, Aydin F, Yalçin S, Türk M. Effects of B2O3 (boron trioxide) on colon cancer cells: our first-step experience and in vitro results. Turk J Biol. 2019 Jun 13;43(3):209-223.

Powell A, Ghanem KG, Rogers L, Zinalabedini A, Brotman RM, Zenilman J, Tuddenham S. Clinicians' Use of Intravaginal Boric Acid Maintenance Therapy for Recurrent Vulvovaginal Candidiasis and Bacterial Vaginosis. Sex Transm Dis. 2019 Dec;46(12):810-812.

Bashir NZ, Krstic M. Boric acid as an adjunct to periodontal therapy: A systematic review and meta-analysis. Int J Dent Hyg. 2021 Jan 29. doi: 10.1111/idh.12487.

TD Tombal, ŞG Özkan, İK Ünver, AE OSMANLIOĞLU. Bor bileşiklerinin özellikleri, üretimi, kullanımı ve nükleer reaktör teknolojisinde önemi. Bor Dergisi 1 (2), 86-95.

Tepedelen BE, Soya E, Korkmaz M. Boric Acid Reduces the Formation of DNA Double Strand Breaks and Accelerates Wound Healing Process. Biol Trace Elem Res. 2016 Dec;174(2):309-318.

Zehra Deniz Yakıncı, Mediha Kok. Borun Sağlık Alanında Kullanımı. T.C. İnonü Universitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Dergisi Vol. 5 Sayı 7, 35-44.

Ayten DEMİRTAŞ. Bor’un İnsan Beslenmesi ve Sağlığı Açısından Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010,41 (1), 75-80.

Naghii MR, Mofid M, Asgari AR, Hedayati M, Daneshpour MS. Comparative effects of daily and weekly boron supplementation on plasma steroid hormones and proinflammatory cytokines. J Trace Elem Med Biol 2011;25:54-8.

Adriztina I, Adenin LI, Lubis YM. Efficacy of Boric Acid as a Treatment of Choice for Chronic Suppurative Otitis Media and Its Ototoxicity. Korean J Fam Med. 2018 Jan;39(1):2-9.

Orak F, Gundes A, Yalcinkaya KT, Orak Y. Could boron be used as coronavirus inactivation agent? Bratisl Lek Listy. 2020;121(9):686.

Khaliq H, Juming Z, Ke-Mei P. The Physiological Role of Boron on Health. Biol Trace Elem Res 2018;186:31-51

Samman S, Naghii MR, Lyons Wall PM, Verus AP. The nutritional and metabolic effects of boron in humans and animals. Biol Trace Elem Res 1998;66:227-35

Penland JG. Dietary boron, brain function, and cognitive performance. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 7:65-72.

Nielsen FH, Hunt CD, Mullen LM, Hunt JR. Effect of dietary boron on mineral, estrogen, and testosterone metabolism in postmenopausal women. Faseb j 1987;1:394-7.

Pietrzkowski Z, Phelan MJ, Keller R, Shu C, Argumedo R, Reyes-Izquierdo T. Short-term efficacy of calcium fructoborate on subjects with knee discomfort: a comparative, double-blind, placebo-controlled clinical study. Clin Interv Aging 2014;9:895-9.

Dessordi R, Spirlandeli AL, Zamarioli A, Volpon JB, Navarro AM. Boron supplementation improves bone health of non-obese diabetic mice. J Trace Elem Med Biol 2017;39:169-75

Meacham SL, Taper LJ, Volpe SL. Effects of boron supplementation on bone mineral density and dietary, blood, and urinary calcium, phosphorus, magnesium, and boron in female athletes. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 7:79-82

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Boron-HealthProfessional/#h6

Korkmaz M, Uzgoren E, Bakirdere S, Aydin F, Ataman OY. Effects of dietary boron on cervical cytopathology and on micronucleus frequency in exfoliated buccal cells. Environ Toxicol 2007;22:17-25.

Cui Y, Winton MI, Zhang ZF, Rainey C, Marshall J, De Kernion JB, et al. Dietary boron intake and prostate cancer risk. Oncol Rep 2004;11:887-92.

Kisacam MA, Kocamuftuoglu GO, Ozan IE, Yaman M, Ozan S. Calcium Fructoborate Prevents Skin Cancer Development in Balb-c Mice: Next Part, Reverse Inflammation, and Metabolic Alteration. Biol Trace Elem Res. 2020 Sep 3. doi: 10.1007/s12011-020-02363-w.