Tanılama

Tedavi yöntemlerimizi belirlerken kullandığımız teknoloji nedir?

REVIQUANT

HRV (Heart Rate Variability) ve manyetik alan kombinasyonlu bir bioanaliz ve biyoregülatif tedavi cihazıdır.

Kalp hızı değişkenliği (HRV) kalp vuruşlarının zaman aralıklarının analizidir. Gün boyunca kalp hızı otonom sinir sistemi tarafından stres, dinlenme, rahatlama, uyku gibi iç ve dış uyaranlara cevap olarak devamlı olarak ayarlanır. ReviQuant çok hassas bir HRV cihazıdır.

Kalp hızı değişkenliği olçümleri yapılırken omurga sistemi üzerinden bedene manyetik dalga boyları gönderilir. Dalgalar gönderilirken kalbin vermiş oldu minimal reaksiyonlar ve bunun nabı üzerinde oluşturduğu değişiklikler geri bildirim sayesinde kaydedilir.

ReviQuant sayesinde bedenin işlevsel fonksiyonları hakkında kısa zaman içinde bilgi sahibi olmak mümkündür. Seçilen tedaviyi doğrulamak için de kullanılabilir.

ReviQuant ile hedef nedir?
 • Vejetatif sinir sistemi üzerinde biyolojik analiz yoluyla tanı koymak
 • Bedenin homeostazisini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri tespit etmek
 • Bedende yer alan toksik yüklenme, besin entoleransı ve organlarının biyolojik durumlarını göstermek
 • Kişinin yaşıtlarıyla kıyaslanarak biyolojik durumunu tespit etmek
 • Hastanın fayda göreceği tedavi seçeneklerini tespit etmek
 • Kişiye yapılan tedaviyi takip etmek
 • Hastaya vereceğiniz ilaçların gerekliliğini kişiye özgü olarak belirlemek
Tedavi amaçlı kullanıldığı alanlar

Kalp hızı değişkenliği sadece kalp hızını ölçerek düzenleyici sistemlere daha yakın bir bakış elde etmek için çok etkili bir yoldur ve geniş bir teşhis uygulama yelpazesi için kullanılmaktadır.

 • Ağrı tedavisi
 • Alerjik hastalıklar
 • Anti Aging
 • Bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Boyun, sırt ve bel ağrıları
 • Cilt hastalıkları ve sedef
 • Çeşitli sinir sıkışmalarına bağlı ortaya çıkan ağrılar ve kas güçsüzlükleri
 • Еklem ve ekstremitelerde ödem
 • Koruyucu hekimlik
 • Kronik yorgunluk
 • Lokomotor sistem rahatsızlıkları
 • Migren
 • Nevralji, yüz felci ve diğer felçler
 • Organik fonksiyon bozukluklar
 • Sinüzit
 • Sportif yaralanmalar
 • Tinnitus (Kulak çınlaması)

Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sistemi fonksiyonunun güçlü bir ölçüsüdür. Düşük HRV ölüm riskinin bağımsız bir belirteci olarak kabul edilir ama kalp atışı varyasyonunun gerçek olmasının yani ölçümü gerçekleştirmek için kullanılan cihazdan kaynaklanan yetersizliklerden doğmamasının kesinleştirilmesi çok önemlidir.


BIOSCAN

Avrupa ve Amerika'da yıllardır uygulanan ve hastalığı tespit ettikten sonra frekans uygulaması ile yapılan bir tür doğal tedavi şeklidir. Hastaların organ fonksiyonları ve kan değerlerini uzun labaratuar sonucu beklemeden ve kan almadan quantum fizik tekniğiyle ölçmeye verilen isimdir. Bir dakika içerisinde yüzlerce parametrede yapılan ölçümler ile teşhislerde güvenli sonuçlar elde etmeyi sağlayan bir analiz yöntemidir. Bioscan, 2 dakika gibi kısa bir sürede kişinin sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. Her bir organın kendine ait bir değeri vardır. İlk önce ölçüm yapılan kişinin organ kit bilgisi cihaza gönderilir ve organın olması gereken değeri ile karşılaştırır. Bu kıyaslama sonrasında Bioscan fiziksel sonucu vermektedir. Primer olarak 31, toplamda 500’e yakın değeri ölçebilmektedir.

 • Kardiyovasküler ve Serebrovasküler
 • Gastrointestinal Fonksiyonlar
 • Karaciğer Fonksiyonu
 • Kalınbağırsak
 • Safra Kesesi İşlevi
 • Böbrek Fonksiyonu
 • Akciğer Fonksiyonu
 • Beyin Sinirleri Fonksiyonu
 • Kemik Hastalıkları
 • Kemik Mineral Yoğunluğu
 • Vücut Fonksiyon Analizi
 • Romatizmal Kemik Hastalığı
 • Kemik Büyüme İndeksi
 • Kan Şekeri
 • Eser Elementler
 • Vitaminler
 • Amino Asitler
 • Koenzim
 • Endokrin Sistem
 • Bağışıklık Sistemi
 • Tiroid Bezi
 • Homotoksinler
 • Ağır Metaller
 • Genel Fiziki Durumu
 • Allerjiler
 • Yağlanma/Obezite
 • Deri
 • Gözler
 • Kolajen
 • Jinekoloji
 • Meme