Kök Hücre Tedavisi

Ağrı & Fibromiyalji & Diz Kireçlenmesi – Artroz & Bel ve Boyun Fıtıkları & Kronik Ağrılar & Kas Zedelenmeleri & Estetik & Otoimmun ve Romatizmal Hastalıklar

Ağrılı kas eklem hastalıklarında tedavi yöntemleri günümüzde modern tıptan tamamlayıcı tıp yöntemlerine doğru hızla kaymaktadır. Zira modern tıp yöntemlerinin çaresiz kaldığı yerlerde tamamlayıcı tıp yöntemleri imdada yetişmektedir. Bu yöntemlerin yan etkilerinin hemen hemen hiç olmaması ve sağlıklı etkilerinin kalıcı olması nedeniyle tercih edilme oranlarını hızla artırmaktadır.

Bu alanda en çok kullanılan yöntemler Nöralterapi, Ozonterapi, Manuelterapi, PRP, CGF CD-34 Stem Cell uygulamaları, Uygulamalı Kinezyoloji, Kinezyotaping, Proloterapi, Hacamat, Sülük, Lazer ve Tens Tedavisi, Andulasyon cihazı ile tedavi ve Ortomoleküler tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemlerini modern tıp yöntemleri ile kombine ettiğimizde çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Kliniğimizde ağrıya yönelik tedavilerde yukarıda belirtilen tüm uygulamalar kişiye özgü uygulanmaktadır. Seçilecek tedavi metoduna ReviQuant & Bioscan cihazları testleri ve klinik muayene bulgularına göre karar verilmektedir.

Bu yazımda CGF (Concentrate Growth Factor = Konsantre Büyüme Faktörü) CD-34 Stem Cell (Kök Hücre) tedavisine ayrıntılı yer ayırmak istiyorum.

CGF CD-34 Stem Cell tedavisi son bir kaç yıldır aktif olan bir tedavi şekli. PRP gibi koldan ihtiyaç kadar kan (yaklaşık 30-80 cc) özel tüplere alınmakta ve kanın dört aşamalı-farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra; Trombositler ve Lökositler, Çeşitli Büyüme Faktörleri ve sitokinler, CD34+ Kök Hücre katmanları, üzerinde PRP ve en üst kısımda hücreden fakir plasma yer alır. Bunlarden CGF, CD-34 Stem Cell ve PRP kısmı alınarak hastaya uygulanmakta.

PRP ; halk arasında kök hücre olarak bilinir. Oysa PRP , bir kök hücre tedavisi değildir, aslında PRP bir hücre tedavisi olup ‘otolog hücresel terapi’ ya da ‘rejeneratif hücresel terapisi’ demek daha doğru olur. Ancak PRP nin dolaylı yoldan kök hücreleri aktive edici etkisi vardır.

Oysa CGF; CD-34 Stem Cell denen aktive olmuş gerçek kök hücrelerini de içerir.

Günümüzde tıbbi estetik ve medikal tedavilerde en yaygın kullanılan PRP’nin yerini artık, çok daha yoğun, kat kat daha fazla “Büyüme Faktörleri” içeren CGF-CD34 tekniği almaktadır.

CGF-CD34 tedavisi ile ilgili araştırmalar, sadece büyüme faktörlerinin değil, CD34 + kök hücrelerininde bu tedavi yöntemi ile elde edildiğini göstermektedir.

CD34 kök hücreleri ve konsantre büyüme faktörleri ile PRP den daha etkili bir tedavi yöntemi olduğu tespit edilmiştir. İV olarak kullanımı ile de MS, Kanser gibi pek çok kronik hastalık tedavisinde de kullanılmaktadır. Büyüme faktörlerinin elde edilmesi ile uygulanan rejeneratif tıp tedavileri, günümüzün doku rehabilitasyon terapilerinin enbüyük hedeflerinden biridir.

Hastalıklı bölgeye CGF enjeksiyonundan sonra iyileştirici etki 2. haftanın sonunda oluşmaya başlar. Ve bu iyileştirme hali 6-8 ay kadar sürer. Hatta uygulamadan sonra özellikle ilk üç gün ağrıda bir artma olabilir. Bu süreçte Parol, Vermidon gibi sadece parasetamol kullanılabilir ve buz uygulanabilir. Klasik ağrı kesiciler kullanılmaz. Kortizon kullanımı da çok sakıncalıdır. Kortizon iğnelerinde ağrı kesici etki hemen başlar ama iyileştirici etkisi yoktur. 1 aylık zamandan sonra hastalık durumu dahada kötüleşmeye başlar.

PRP Veya CGF uygulamasından önceki 24 saatte hastaya bol su içmesi önerilir. Klasik ağrı kesiciler 2-7 gün, steroidler 2 hafta öncesinden kesilir.

Uygulama sonrasında en az 2 gün istirahat edilir.

CGF CD-34 Stem Cell uygulamaları 2-5 hafta arasında tekrarlanır. Genellikle 3 seans yeterli olur. 6-12 ayda bir tekrarlanabilir.

CGF CD-34 Stem Cell kök hücre tedavisinin en çok uygulandığı kas iskelet sistemi hastalıkları aşağıdakilerdir:

 • ÇENE EKLEMİ: Temporomandibular sendrom
 • OMUZ EKLEMİ: Rotator cuff lezyonları, Biseps tendiniti, Akromioclavicular eklem ağrısı, Levator scapula tendiniti
 • DİRSEK: Medial epikondilit, Lateral epikondilit
 • EL VE EL BİLEĞİ: DeQuervain hastalığı, Osteoartrit
 • OMURGA VE SAKROİLİAK EKLEM: Sakroiliak eklem sendromu, İliolumbar ligament sendromu, Faset eklemleri hastalığı, İnterspinöz ligament hastalıkları
 • PELVİS – KALÇA: Priformis sendromu, Torakanterik/iskial bursit, Hamstring strain, Koksartroz, Femur başı nekrozo, Simphiz bupis ağrısı
 • DİZ: Patellar tendinit, Osteoartrit, Kondromalazi patella
 • AYAK VE AYAK BİLEĞİ: Plantar fasiit, Kronik bağ lezyonları, Kronik aşil tendiniti

TIBBÎ ESTETİKTE KULLANILDIĞI ALANLAR

 • CİLT YAPIŞIKLIKLARINDA – KALINLAŞMALARINDA: Yüz, Boyun, Dekolteler, Eller, Bacak içleri-selülit bölgeleri, Kollar gibi sarkmış tüm vücut bölgelerine,
 • CİLT KIRIŞIKLIKLARI-SARKMALARINDA: Tüm yüz bölgesinde;alın, göz kenarı, burun kenarı kırışıklıklarında, Boyun,dekolte ve tüm vücut bölgesinde kırışıklık, sarkma ve lekelerin tedavisinde, özellikle yüz gençleştirmede ozonterapi ile birlikte kullanıldığında çok başarılı bir ikili oluşturmaktadır.CGF-CD34 solüsyonuna uygun dozlarda ozon eklendiğinde hem iyileştirici hücre olan trombositle aktive olur, hemde iyileştirici madde olan Büyüme-Growth Hormon miktarı önemli ölçüde artar.Dokulardaki oksijen seviyesi yükselir.
 • SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEDAVİSİNDE: Saç dökülmele-rinin tedavisinde tek başına veya diğer tedavilere yardımcı olarak saçları döküldüğü bölgelere enjekte edilir.
 • YARA ve YANIK TEDAVİLERİNDE: Diyabetik Ayak, İyileşmeyenyaraların ve yanıkların tedavisinde

Bazı kişilerde kısmi bir iyileşme olurken, bazılarında tam iyileşme gösterilmiştir. Birçok bilimsel çalışmalarda başarı oranının erken evre hastalıklarda %80 – 85 oranında olduğu gösterilmiştir. ? Bazı açalışmalar uygulamadan 6-9 ay sonra bile iyileşme sürecinin hala devam ettiğini göstermiştir. Ancak doku hasarına yol açan nedenler ortadan kalkmadığı sürece, doğal olarak hasar tekrar oluşabilir.

CGF CD-34 asla cerrahiye alternatif değildir. Ancak cerrahiden önce uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Cerrahinin gereksiniminin ve cerrahi mutlaka yapılacak ise öncesinde CGF CD-34 uygulaması ile cerrahinin genişliğinin azaltılması mümkündür.

Herhangi bir yan etkisi olmayan CGF CD-34 tedavisinde herhangi bir ilaç, ürün vb. farmakolojik ilaç verilmeyip, yalnızca kişinin kendi kanı kullanıldığı için herhangi bir alerji, hastalık bulaşma riski, doku uyuşmazlığı riski de bulunmuyor.

CGF yapıldığı bölgede geçici bir morarma, ağrı ve şişme yapabilir. Bu etki 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer ve herhangi bir zararı yoktur.

Ozonlu CGF-CD34 Stem Cell uygulaması;

 • Trombosit Aktivasyonunu arttırır.
 • CGF miktarını arttırır.
 • Kök hücre aktivasyonunu sağlar.
 • Enflamatuvar cevabı regüle eder.
 • Vasodilatasyon ve oksijenizasyon sağlar.
 • Lokal asidozu elimine eder, detoks etki gösterir.

Ozonlu CGF-CD34 Stem Cell uygulaması önerilmeyen durumlar;

 • Kritik trombositopeni,
 • Hipofibrinojenemi,
 • Hemodinamik dengesizlik,
 • Sepsis-Akut ve kronik enfeksiyonlar,
 • Kronik karaciğer patolojisi,
 • Antikoagülan tedavisi (filleruygulaması için)
 • Allerjik hastalarda dikkatli olunmalıdır.