Bütüncül ve Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Bütüncül ve Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Yayın Tarihi: 21-07-2019

DEHB dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi belirtileri olan bir durum anlamına gelir. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir. DEHB eskiden ADD veya dikkat eksikliği bozukluğu olarak adlandırıldı. Hem çocuklar hem de yetişkinler DEHB olabilir, ancak semptomlar her zaman çocuklukta başlar.

Erkeklerde kızlardan daha yaygındır. Genellikle erken okul yıllarında, bir çocuğun dikkat etmekte sorun yaşamaya başladığı zaman keşfedilir.

DEHB'NİN birincil özellikleri dikkatsizlik ve hiperaktif-dürtüsel davranışı içerir. DEHB belirtileri 12 yaşından önce başlar ve bazı çocuklarda 3 yaşına kadar fark edilirler. DEHB semptomları hafif, orta veya şiddetli olabilir ve yetişkinliğe devam edebilirler.

DEHB erkeklerde kadınlardan daha sık görülür ve davranışlar erkek ve kızlarda farklı olabilir. Örneğin, erkekler daha hiperaktif olabilir ve kızlar sessizce dikkatsiz olma eğilimindedir.

DEHB üç alt tipi vardır:

 • Ağırlıklı olarak dikkatsiz: Semptomların çoğunluğu dikkatsizlik altındadır.
 • Ağırlıklı olarak hiperaktif/dürtüsel: Semptomların çoğunluğu hiperaktif ve dürtüseldir.
 • Karma: Bu dikkatsiz semptomların ve hiperaktif/dürtüsel semptomların bir karışımıdır.

Hiperaktif ve dürtüsel belirtiler gösteren bir çocuk sıklıkla:

 • Elleri ve ayakları ile sürekli dokunur. Otururken sık sık kıvranırlar, kıpır kıpır veya sıçrarlar.
 • Sınıfta veya başka durumlarda oturmakta zorluk çekerler,
 • Her zaman hareket halindedirler, (koşmak veya tırmanmak gibi)
 • Aşırı konuşabilirler,
 • Her zaman” hareket halindeyken “sanki" bir motor tarafından çalıştırılırlar.

Çocuğunuzun DEHB belirtileri gösterdiğinden endişe ediyorsanız, çocuk doktorunuzu veya aile doktorunuzu görün. Doktorunuz sizi gelişimsel davranışçı bir çocuk doktoru, psikolog, psikiyatrist veya pediatrik nörolog gibi bir uzmana yönlendirebilir, ancak çocuğunuzun zorluklarının diğer olası nedenlerini kontrol etmek için önce tıbbi bir değerlendirmenin yapılması önemlidir.

Yetişkinlerde Belirtiler

DEHB olan yetişkinler, zaman yönetimi, organize olma, hedef belirleme ve bir iş tutma konusunda sorun yaşayabilir. Onlar da ilişkileri ile ilgili sorunlar olabilir, benlik saygısını kaybedebilrler ve bağımlılık gelişebilir.

Bir kişi büyüdükçe DEHB belirtileri değişebilir. Bunlar:

 • Kronik gecikme ve unutkanlık,
 • Anksiyete,
 • Düşük benlik saygısı,
 • İşinde sorun,
 • Öfke kontrol sorunu,
 • Düşüncesizlik,
 • Madde bağımlılığı,
 • Düzensiz, dağınık,
 • İşini erteleme,
 • Kolayca sinirlenme,
 • Kronik can sıkıntısı,
 • Okurken konsantre olma sorunu,
 • Kötü ruh hali,
 • Depresyon,
 • İlişki sorunları.

DEHB Nedenleri

DEHB nedeni bilinmemektedir. Birçok şey neden olabilir:

 • Kalıtım: DEHB ailelerde koşma eğilimindedir.
 • Kimyasal dengesizlik: DEHB olan kişilerde beyin kimyasalları dengesiz olabilir.
 • Beyin değişiklikleri: DEHB olan çocuklarda dikkati kontrol eden beyin alanları daha az aktiftir.
 • Hamilelik sırasında kötü beslenme, enfeksiyonlar, sigara, içme ve madde bağımlılığı: Bu şeyler bebeğin beyin gelişimini etkileyebilir.
 • Kurşun, civa, arsenik gibi ağır metaller veya diğer toksinler: Bir çocuğun beyin gelişimini etkileyebilir.
 • Beyin hasarı veya beyin bozukluğu: Frontal lob olarak adlandırılan beynin önündeki hasar, dürtüleri ve duyguları kontrol etme ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Risk Faktörleri

DEHB için risk faktörleri şunları içerebilir:

 • DEHB veya başka bir ruh sağlığı bozukluğu olan bir ebeveyn veya kardeş gibi kan akrabaları
 • Çevresel toksinlere maruz kalma-kurşun gibi, esas olarak eski binalarda boya ve borularda bulunur
 • Hamilelik sırasında Maternal uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı veya sigara kullanımı
 • Erken doğum

Birlikte Var Olan Koşullar

DEHB için risk faktörleri şunları içerebilir:

 • Davranış bozukluğu, hırsızlık gibi antisosyal davranış
 • Sinirlilik ve hayal kırıklığı tolere sorunları ile karakterize yıkıcı duygudurum düzensizlik bozukluğu,
 • Okuma, yazma, anlama ve iletişim sorunları da dahil olmak üzere öğrenme güçlüğü
 • Uyuşturucu, alkol ve sigara gibi madde kullanım bozuklukları
 • Anksiyete bozuklukları, ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
 • Depresyon ve bipolar bozukluk da dahil olmak üzere duygudurum bozuklukları (depresyonun yanı sıra manik davranışı da içerir),
 • Otizm spektrum bozukluğu (bir kişinin başkalarıyla nasıl algıladığını ve sosyalleştiğini etkileyen beyin gelişimi ile ilgili bir durumdur),
 • Tik bozukluğu veya Tourette sendromu (tekrarlayan hareketler veya kolayca kontrol edilemeyen istenmeyen sesler (tikler) içeren bozukluklar).

DEHB Tedavisi

DEHB birçok belirtileri modern tıpta ilaç ile tedavi edilmeye çalışılır.

İlaç: uyarıcı olarak adlandırılan ilaçlar hiperaktif ve dürtüsel davranışları kontrol etmeye ve dikkat süresini artırmaya yardımcı olabilir. Bunlar şunları içerir: Amfetamin, Deksmetilfenidat , Dekstroamphetamin, Lisdexamfetamine, Metilfenidat (Aptensio, Cotempla, Concerta, Daytrana, Jornay, PM, Metadate, Methylin, Quillivant, Ritalin)

Uyarıcı ilaçlar DEHB olan herkes için çalışmaz. 6 yaşından büyük insanlar için uyarıcı olmayan ilaçlar reçete edilebilir. Bunlar şunları içerir: Atomoksetin (Strattera), Klonidin (Kapvay), Guanfacine (Intuniv)

Özel Terapiler: Bu tedaviler değişen davranışlara odaklanır.

DEHB klasik modern tıp yöntemleri ile kolay kolay önlenemez veya tedavi edilemez. Ancak erken tespit etmek, ayrıca iyi bir tedavi ve eğitim planına sahip olmak, DEHB'Lİ bir çocuğun veya yetişkinin semptomlarını azalmasına yardımcı olabilir.

Kliniğimizde Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Hastalara ve Okul Ders Başarısını Artırmak İstediğimiz Çocuklara Nasıl Yaklaşıyoruz?

Fonksiyonel Tıp, Psikonöroimmunolojik Tıp ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp bakış açısıyla hastalığın semptomları üzerinden değil oluş nedenleri üzerinden yaklaşıyoruz.

 • Ayrıntılı bir anamnez alınıyor: Annenin gebelik süreci, kullandığı ilaçları, hastalıkları, psikolojik sorunları vs. Çocuğun doğumu, anne sütü alımı, beslenmesi, hastanede yatışı, aldığı ilaçlar, karşılaşabileceği toksik durumlar ayrıntılı olarak belirlenir.
 • ReviQuant ve Bioscan cihazları ile tarama yapılarak vücut hakkında bilgi edinilir: Karaciğer yağlanması, Ağır metal toksisitesi, toksik yükler, eksik viaminler, eksik mineraller vs belirlenir ve ilgili tedaviler tedavi protokolüne eklenir
 • Kan tetkikleri ile özellikle D vitamini,B vitamini Demir, Çinko, mangnezyum ve tiroid hormonlarının değerlendirilmesi yapılır. Eksik vitamin mineraller, omega 3, laktoferrin, glucan gibi takviye gıdalar eklenir
 • Beslenmesi düzenlenir. Yememesi gereken gıdalar ve yemesi gereken gıdalar net olarak belirlenir
 • NEUROFEEDBACK cihazı ile durumun Dikkat dağınıklığı mı, Hiperaktivite mi veya dürtü bozukluğu mu olduğu kesin olarak belirlenir ve tedavi protokollerine haftada ortalama 3 seans olacak şekilde Neurofeedback tedavisi ilave edilir.
 • Bağırsak florası değerlendirilir ve Antiparaziter tedaviler başlanır.
 • Ağır metal ve toksik yük için şelasyon tedavileri başlanır,
 • Gerekli durumlarda Alfabioenerji seansları uygulanır
 • Gerekli durumlarda ozon tedavisi ilave edilir
 • Gerekli durumlarda psikoterapi seansları uygulanır.

Yukarıda özetleyerek anlatmaya çalıştığım tedavi protokolleri ile %90'ların üzerinde şifa oranı yakalamak mümkün oluyor.

ŞİFANIZ OLSUN

NATURAL CLINIC TRABZON 0 462 666 99 99